Laboratorium

YOU CLINIC - Laboratorium - Katowice

Regularne badania umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości i stanów chorobowych oraz pozwalają na szybkie podjęcie skutecznego leczenia. W naszej placówce znajduje się punkt pobrań, w którym komercyjnie wykonasz badania laboratoryjne, aby jeszcze lepiej zadbać o swoje zdrowie.

Punkt pobrań jest czynny WE WTORKI I PIĄTKI od 7:30 do 10:30 oraz W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I CZWARTKI od 8:00 - 10:30.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z rejestracją w celu umówienia terminu.

 

Pakiety badań

Pakiety badań to specjalnie skomponowane zestawy badań laboratoryjnych służące do oceny stanu zdrowia. Dzięki pakietom badań laboratoryjnych można regularne monitorować stan zdrowia, co służy świadomej profilaktyce wielu schorzeń. Wykonanie badań objętych pakietami nie wymaga skierowania od lekarza.

Pakiety  

Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; Bilirubina całkowita; CRP - met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL. , HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Magnez całkowity (Mg); Żelazo; Wapń całkowity; Testosteron; TSH; Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE

180 zł

Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; Bilirubina całkowita; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL. , HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Magnez całkowity (Mg); Żelazo; Wapń całkowity; D-dimery; TSH; Elektrolity (Na, K, Cl) met. ISE

190 zł

Morfologia 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Wapń całkowity; Żelazo

80 zł

Morfologia 5 DIFF – z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT, AST, Bilirubina całkowita, ALP, GGTP); Wapń całkowity; TSH; Testosteron; PSA całkowity; PSA wolny; PSA Index; Elektrolity (Na, K, Cl) – met. ISE

250 zł

Morfologia – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz- analiza ogólna z osadem Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nieHDL, triglicerydy; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bilirubina całkowita, GGTP); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); D-dimery – met. Ilościowa; TSH; FSH; Estradiol; Elektrolity (Na,K,Cl) – met. ISE

250 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; PT (INR); APTT; TSH; FT3; FT4; FSH; Estradiol; Progesteron; Prolaktyna; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

230 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Glukoza; Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT,AST, bilirubina całkowita, ALP, GGTP); PT (INR); TSH

100 zł

Glukoza; TSH; Testosteron; DHEA-S; Chlamydia trachomatis IgG; Chlamydia trachomatis IgM; P/c. p. plemnikowe (ASA); VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG)

350 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmaz automatyczny; Glukoza; Żelazo (Fe); TSH; FSH; LH; Estradiol; Progesteron; Prolaktyna; DHEA-S; Hormon Antymullerowski (AMH); Chlamydia trachomatis IgG; Chlamydia trachomatis IgM; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO); P/c. p. plemnikowe (ASA); P/c. p. kardiolipinie IgM; P/c. p. kardiolipinie IgG

750 zł

Prolaktyna; Testosteron; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; Wirus różyczki IgM; Wirus różyczki IgG; CMV IgM; CMV IgG; P/c. p. beta2-glikoproteinie IgM; P/c.p.beta2-glikoproteinie IgG; P/c. p. kardiolipinie IgM; P/c. p. kardiolipinie IgG

520 zł

HBs antygen – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; HIV Combo test (Ab+Ag); Herpes Simplex IgM; Herpes Simplex IgG; Chlamydia trachomatis IgM; Chlamydia trachomatis IgG; VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG)

280 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) met ISE; Glukoza; Lipidogram (CHOL, HDL,LDL,nieHDL, triglicerydy; Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,BIL,GGTP); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Prolaktyna; HBs antygen – met ilościowa; HBs przeciwciałą – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; VDRL przeciwciała; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; Różyczka IgM; Różyczka IgG; Chlamydia trachomatis IgM; Chlamydia trachomatis IgG

470 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Magnez całkowity (Mg); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Elektrolity (Na,K,Cl) met. ISE; Grupa Krwi + Rh

140 zł

HCV przeciwciała – met. ilościowa; HBs antygen – met ilościowa; HIV Combo; VDRL przeciwciała; Różyczka IgM; Różyczka IgG; Toxoplasma gondii IgM; Toxoplasma gondii IgG; CMV IgM; CMV IgG

340 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met. Ilościowa; Glukoza; PT (INR); APTT; Badanie grupy krwi; HBs antygen – met. Ilościowa; HCV przeciwciała – met. Ilościowa; Kreatynina + eGFR; Elektrolity (Na, K, Cl) – met ISE

180 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem; CRP – met. ilościowa; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP); Białko całkowite; Glukoza; Kinaza fosfokreatynowa (CK); Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL,nieHDL, triglicerydy; Magnez całkowity (Mg); Wapń całkowity; Żelazo (Fe); Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE

160 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem; Albumina; Białko całkowite; CRP – met. Ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) – met ISE; Glukoza; Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nie HDL, triglicerydy); Próby wątrobowe (ALT,AST, ALP, BIL, GGTP); Wapń całkowity; Magnez całkowity; Żelazo; TSH; Witamina D3; Witamina B12; Kwas Foliowy

300 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; CRP – met.ilościowa; Glukoza; Kinaza fosfokreatynowa (CK); Kreatynina + eGFR; Lipidogram (CHOL,HDL,LDL, nie HDL, triglicerydy); PT (INR); APTT; D-dimery – met.ilościowa; Elektrolity (Na,K,Cl) – met ISE

140 zł

Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat a; Glukoza; HbA1c; Kreatynina + eGFR; Insulina; Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE

100 zł

Insulina; Glukoza; Wskaźnik insulinooporności HOMA IR; HbA1c; Próby wątrobowe (ALT,AST,Bilurbina całkowita, Fosfataza alkaliczna (ALP), GGTP); Amylaza; Lipidogram (Cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, Triglicerydy); Kwas moczowy

170 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz – analiza ogólna z osadem Aparat; Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP,BIL,GGTP); CEA; AFP; HBs antygen – met ilościowa; HCV przeciwciała – met ilościowa

170 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; Mocz analiza ogólna z osadem Aparat; CRP – met ilościowa; Kreatynina + eGFR; Kwas moczowy; Mocznik; Elektrolity (Na, K, Cl) met ISE

70 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; ASO – met ilościowa; CRP – met ilościowa; RF – met ilościowa; Borrelia IgM; Borrelia IgG; P/c.p.cytrulinowe (anty-CCP)

220 zł

Morfologia 5 DIFF – z rozmazem automatycznym; Kał – pasożyty; Kał – g. lamblia met EIA; Kał – krew utajona (bez diety); Kał – helicobacter pylori (antygen); CEA; AFP; CA 19-9; CRP – met. Ilościowa

220 zł

Morfologia krwi 5 DIFF z rozmazem automatycznym; TSH; FT3; FT4; P/c. p. peroksydazie tarczycowej (anty-TPO); P/c. p. tyreoglobulinie (anty-TG); P/c. p. receptorom TSH (TRAB)

220 zł

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, nieHDL, triglicerydy); Homocysteina

85 zł

Morfologia krwi – 5 DIFF z rozmazem automatycznym; IgE całkowite; Dowolny pakiet alergologiczny

320 zł

Morfologia krwi – 5DIFF z rozmazem automatycznym; P/c SARS-CoV-2 S (RDB) IgM; Aminotransferaza alaninowa (ALT); Aminotransferaza asparaginowa (AST); D-Dimery – met ilościowa; Kreatynina + eGFR; CRP – met ilościowa

199 zł

Kał – posiew w kierunku bakterii; Kał – posiew w kierunku grzybów; Kał – Norovirus (antygen); Kał – Rota/Adeno Virusy (antygen); Plwocina – posiew

199 zł

HBs antygen – met ilościowa; HBs przeciwciała – met ilościowa; HCV przeciwciała – met ilościowa; CMV IgM; CMV IgG; Herpes Simplex IgM; Herpes Simplex IgG; EBV IgM; EBV IgG

340 zł

Mycoplasma pneumonia IgM; Mycoplasma pneumonia IgG; Chlamydia pneumonia IgM; Chlamydia pneumonia IgG; Krztusiec IgM; Krztusiec IgG; Krztusiec IgA

310 zł

 

Lista badań

Analityka ogólna  
Mocz - analiza ogólna z osadem 10 zł
Kał – analiza ogólna 10 zł
Kał - pasożyty 20 zł
Kał - resztki pokarmowe 22 zł
Kał - G. lamblia met. EIA 36 zł
Kał - krew utajona (bez diety) 22 zł
Kał – kalprotektyna – met. Jakościowa 115 zł

 

Hematologia  
Morfologia krwi - 5 DIFF z rozmazem automatycznym 12 zł
Płytki krwi met. manualna 15 zł
Płytki krwi met. automatyczna 12 zł
Rozmaz krwi - ocena mikroskopowa 10 zł
OB (Odczyn Biernackiego) 6 zł
Retikulocyty - zliczanie odsetka 10 zł

 

Biochemia  
Albumina 10 zł
Albumina w DZM 22 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 7 zł
Aminotransferaza asparaginowa (AST) 7 zł
Amylaza 10 zł
Amylaza w moczu 10 zł
Apolipoproteina A1 70 zł
Apolipoproteina B 70 zł
ASO - met. ilościowa 22 zł
Beta2-mikroglobulina 58 zł
Beta2-mikroglobulina w moczu 58 zł
Białko całkowite 7 zł
Białko w moczu 10 zł
Białko w DZM 10 zł
Bilirubina całkowita 7 zł
Bilirubina bezpośrednia 12 zł
Bilirubina pośrednia 19 zł
Chlorki (Cl-) - met. ISE 10 zł
Ceruloplazmina 50 zł
Cholesterol całkowity 10 zł
Cholesterol HDL - met. bezpośrednia 10 zł
Cholesterol LDL - met. bezpośrednia 10 zł
CRP - met. ilościowa 18 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 22 zł
Elektrolity (Na,K) - met. ISE 22 zł
Elektrolity (Na,K) w DZM - met. ISE 22 zł
Elektrolity (Na,K,Cl) - met. ISE 22 zł
Erytropoetyna 60 zł
Ferrytyna 43 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) 7 zł
Fosfataza kwaśna całkowita 14 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa 14 zł
Fosfor 14 zł
Gamma-glutamylotransferaza (GGTP) 10 zł
Glukoza 7 zł
Glukoza w moczu 7 zł
Glukoza - test obciążenia glukozą (75g, 1h) 20 zł
Glukoza - test obciążenia glukozą (75g, 2h) 22 zł
HbA1c 36 zł
Homocysteina 72 zł
Immunoglobulina A (IgA) - met. ilościowa 22 zł
Immunoglobulina G (IgG) - met. ilościowa 22 zł
Immunoglobulina M (IgM) - met. ilościowa 22 zł
Kinaza kreatynowa - MB (CK-MB) 18 zł
Kinaza kreatynowa (CK) 14 zł
Kreatynina + eGFR 7 zł
Kreatynina w moczu 7 zł
Klirens kreatyniny 14 zł
Kwas moczowy 10 zł
Kwas moczowy w DZM 10 zł
Kwasy żołciowe 42 zł
Koproporfiryna 160 zł
Lipaza 14 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 26 zł
Magnez 10 zł
Magnez w DZM 10 zł
Mocznik 7 zł
Potas (K+) - met. ISE 10 zł
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 36 zł
RF - met. ilościowa 20 zł
RF (O. Waalera Rosego) - met. półilościowa 14 zł
Sód (Na+) - met. ISE 10 zł
Transferyna 43 zł
Triglicerydy 7 zł
Wapń całkowity 10 zł
Wapń całkowity w DZM 10 zł
Wapń zjonizowany 12 zł
Zdolność wiązania żelaza (TIBC) 12 zł
Zdolność wiązania żelaza (UIBC) 12 zł
Żelazo 10 zł

 

Koagulogia  
PT (INR) 11 zł
APTT 11 zł
Fibrynogen - met. Claussa 18 zł
Fibrynogen - met. wyliczana 18 zł
D-dimery - met. ilościowa 42 zł
Antytrombina III (AT-III) - met. Chromogenna 80 zł
Białko C - met. chromogenna 130 zł
Białko S - met. krzepnięciowa 130 zł
Antykoagulant tocznia 170 zł
Czynnik V Leiden 130 zł

 

Serologia  
Grupa krwi 50 zł
PTA (Alloprzeciwciała) 30 zł
BTA (Bezpośredni test antyglobulinowy) 30 zł

 

Hormony, witaminy  
TSH 22 zł
FT3 24 zł
FT4 24 zł
Tyreoglobulina 50 zł
FSH 30 zł
LH 30 zł
Estradiol 30 zł
Progesteron 30 zł
Prolaktyna 30 zł
Makroprolaktyna 85 zł
Testosteron 30 zł
Testosteron wolny 65 zł
Dihydrotestosteron (DHT) 155 zł
Beta-HCG 35 zł
SHBG 100 zł
DHEA-S 50 zł
Androstendion 43 zł
Witamina B12 43 zł
Kwas foliowy 43 zł
Troponina 42 zł
NT pro-BNP 80 zł
Insulina 36 zł
HOMA IR (wskaźnik insulinooporności) 54 zł
C-peptyd 100 zł
Prokalcytonina 115 zł
Kalcytonina 60 zł
Parathormon (intact) PTH 43 zł
Witamina D3 metabolit 25(OH) 75 zł
Kortyzol 35 zł
ACTH 65 zł
Aldosteron 65 zł
Aldosteron w DZM 95 zł
Test podwójny: PAPP-A, wolna β-HCG 120 zł
Hormon wzrostu HGH 60 zł
Serotonina 100 zł
AMH (ocena rezerwy jajnikowej) 240 zł
Inhibina B 240 zł
Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 80 zł
Witamina A – retinol 100 zł
Witamina B1 – tiamina 160 zł
Witamina B6 – pirydoksyna 160 zł
Witamina E – tokoferol 100 zł
Witamina K1 160 zł

 

Markery nowotworowe  
PSA całkowity 35 zł
PSA wolny 43 zł
PSA Index 0 zł
CEA 36 zł
AFP 36 zł
CA 125 50 zł
CA 19-9 50 zł
CA 15-3 50 zł
CA 72-4 130 zł
Algorytm ROMA (Ca125+HE4+ROMA) 130 zł
Chromogranina A 160 zł
Cyfra 21-1 52 zł
S-100 125 zł
SCC Ag 50 zł

 

Infekcje  
HBs antygen - met. ilościowa 22 zł
HBs antygen - met. ilościowa, test potwierdzenia 87 zł
HBs przeciwciała - met. ilościowa 36 zł
HBe antygen - met. Ilościowa 43 zł
HBe przeciwciała - met. Ilościowa 40 zł
HBc przeciwciała całkowite 36 zł
HBc przeciwciała IgM 36 zł
HCV przeciwicała - met. ilościowa 50 zł
HIV Combo test (Ab + Ag) - met. ilościowa 50 zł
HIV test potwierdzenia - met. western-blot 350 zł
VDRL przeciwciała (IgA,IgM,IgG) - met. jakościowa 15 zł
FTA-ABS IgM 58 zł
FTA-ABS IgG 58 zł
Toxo (Toxoplasma gondii) IgG 30 zł
Toxo (Toxoplasma gondii) IgM 30 zł
Toxo (Toxoplasma gondi) IgG awidność 86 zł
Różyczka (Rubella virus) IgG 46 zł
Różyczka (Rubella virus) IgM 46 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG 46 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgM 46 zł
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 86 zł
HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgG 43 zł
HSV 1/2 (Herpes simplex virus) IgM 43 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgG 58 zł
EBV (Epstein-Barr virus) IgM 58 zł
Mononukleoza zakaźna - met. jakościowa 14 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 43 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 43 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 50 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 50 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 58 zł
Chlamydia trachomatis IgG 50 zł
Chlamydia trachomatis IgM 50 zł
Chlamydia trachomatis IgA 58 zł
Chlamydia trachomatis antygen 72 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 58 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 58 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 58 zł
Odra (Morbillivirus) IgG 70 zł
Odra (Morbillivirus) IgM 70 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgG 72 zł
Ospa (Varicella zoster virus) IgM 72 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 70 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 70 zł
Helicobacter pylori antygen (kał) 36 zł
Helicobacter pylori przeciwciała IgG - met. ilościowa 43 zł
Helicobacter pylori przeciwciała IgA - met. ilościowa 64 zł
Borrelia IgG 43 zł
Borrelia IgM 43 zł
Borrelia IgG - met. western-blot 122 zł
Borrelia IgM - met. western-blot 122 zł
Borrelia IgG w PMR 36 zł
Borrelia IgM w PMR 36 zł
Bruceloza IgG 58 zł
Bruceloza IgM 58 zł
Parowirus B19 IgG 130 zł
Parvowirus B19 IgM 130 zł
Giardia lamblia p/c IgM 70 zł
Giardia lamblia p/c IgG 70 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 72 zł
Glista Ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG 43 zł
Tasiemiec uzbrojony (Taenia solium) IgG 72 zł
Yersinia enterocol. IgA 58 zł
Yersinia enterocol. IgM 58 zł
Yersinia enterocol. IgG 58 zł

 

Toksykologia  
Amfetamina w moczu - met. jakościowa 18 zł
Cholinoesteraza 14 zł
Cynkoprotoporfiryna – met. Ilościowa 35 zł
Chrom – met. Ilościowa 105 zł
Cynk - met. Ilościowa 53 zł
Ecstasy w moczu - met. jakościowa 18 zł
Karbamazepina 60 zł
Kobalt we krwi – met. Ilościowa 110 zł
Kadm – met. Ilościowa 70 zł
Kokaina w moczu - met. jakościowa 18 zł
Kanabinoidy w moczu - met. jakościowa 18 zł
Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 40 zł
Kwas walproinowy 55 zł
Miedź - met. Ilościowa 55 zł
Nikiel we krwi – met. Ilościowa 110 zł
Ołów we krwi - met. Ilościowa 80 zł
Opiaty w moczu - met. Jakościowa 18 zł
Panel narkotykowy 5 parametrów 58 zł
Panel narkotykowy 10 parametrów 84 zł
Selen 120 zł

 

Elektroforeza  
Proteinogram w surowicy 22 zł
Proteinogram w moczu (ze względu na ładunek) 50 zł
Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w surowicy 170 zł
Immunofiksacja (G, A, M, κ, λ) w moczu 210 zł

 

Autoimmunologia  
P/c.p. peroksydazie tarczycowej (anty - TPO) 50 zł
P/c.p. tyreoglobulinie (anty - TG) 50 zł
P/c.p. receptorom TSH (TRAB) 72 zł
P/c.p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) 115 zł
P/c.p. cytrulinowe (anty-CCP) IgG 100 zł
P/c.p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1), test przesiewowy jakościowy Hep-2 58 zł
P/c.p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2), test półilościowy Hep-2/wątroba 86 zł
ANA screen 50 zł
P/c.p. mięśniom gładkim (ASMA) 58 zł
P/c.p. mitochondrialne (AMA) 58 zł
P/c.p. mikrosomom nerek i wątroby (AMA,LKM) 72 zł
P/c.p. mikrosomom nerki i wątroby (anty-LKM) 72 zł
Mozaika wątrobowa ANA,AMA,ASMA,APCA,LKM 173 zł
P/c.p. antygenom cytoplazmy neutrofilów (ANCA) 86 zł
P/c.p. proteinazie 3 (PR3) cANCA 43 zł
P/c.p. plemnikowe 94 zł
P/c.p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 86 zł
P/c.p. endomysium (Ema) IgA 86 zł
P/c.p. endomysium (Ema) IgG 86 zł
P/c.p. gliadynie (DGP) IgA 86 zł
P/c.p. gliadynie (DGP) IgG 86 zł
P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgG 65 zł
P/c.p. transglutaminazie tkankowej (anty - tTG) IgA 65 zł
P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgM 75 zł
P/c.p. beta2-glikoproteinie 1 IgG 75 zł
P/c.p. kardiolipinie IgM 75 zł
P/c.p. kardiolipinie IgG 75 zł

 

Alergologie i nietolerancje  
IgE całkowite 30 zł
Wieloalergenowe badanie krwi IgE – Panel 40 alergenów 285 zł
Panel alergenów pediatrycznych (mieszany) 216 zł
Panel alergenów pokarmowych 216 zł
Panel alergenów wziewnych 216 zł
Panel alergenów - jad owadów (osa, pszczoła) 72 zł
Profil atopowy (2o alergenów) 168 zł
Profil oddechowy III (10 alergenów) 168 zł
Profil pokarmowy (20 alergenów) 168 zł
Profil pokarmowy III (10 alergenów) 168 zł
Profil pokarmowy IV (10 alergenów) 168 zł
Profil wziewny (20 alergenów) 168 zł
Panel – rekombinaty ROZTOCZA 168 zł
Panel – rekombinaty ORZECH ZIEMNY 168 zł
Panel – rekombinaty JAJA KURZEGO 168 zł
Panel – rekombinaty PYŁKI 168 zł
Panel – INSECT /CCD 132 zł
Panel – MLEKO + GLUTEN 168 zł
Panel – ZWIERZĘTA 10 alergenów 140 zł
Panel – DRZEWA 10 alergenów 140 zł
Panel – ALERGENY DOMOWE 10 alergenów 140 zł
Panel – TRAWY I CHWASTY 10 alergenów 140 zł
Panel – NABIAŁ I ORZECHY 10 alergenów 140 zł
Panel – OWOCE 10 alergenów 140 zł
Panel – WARZYWA 10 alergenów 140 zł
Panel – MĄKA I MIĘSO 10 alergenów 140 zł
Nietolerancja pokarmowa – Test EUROLINE-FOOD Profil 54 (IgG) 540 zł
Nietolerancja pokarmowa – Test EUROLINE-FOOD Profil 108 (IgG) 1 170 zł
Nietolerancja pokarmowa – Test EUROLINE-FOOD Profil 216 (IgG) 1 920 zł

 

Mikrobiologia  
Mocz - posiew 35 zł
Mocz - posiew w kierunku grzybów 35 zł
Mocz badanie w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum 85 zł
Wymaz z gardła 35 zł
Wymaz z migdałków 35 zł
Wymaz z jamy ustnej 35 zł
Wymaz z języka 35 zł
Wymaz z dziąseł 35 zł
Wymaz z nosogardzieli 35 zł
Plwocina - posiew 45 zł
Wymaz z nosa 35 zł
Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (jedna strona) 35 zł
Wymaz z przedsionka nosa w kierunku MRSA (prawa strona) 35 zł
Wymaz w kierunku MRSA – pachwina / pacha 35 zł
Wymaz z lewego ucha 45 zł
Wymaz z prawego ucha 45 zł
Wymaz z lewego worka spojówkowego 45 zł
Wymaz z prawego worka spojówkowego 45 zł
Krew - posiew tlenowy 57 zł
Krew - posiew beztlenowy 64 zł
Krew - posiew w kierunku grzybów 64 zł
Wymaz z odbytu 36 zł
Kał - posiew 50 zł
Kał - posiew w kierunku grzybów 43 zł
Kał - posiew w kierunku Salmonella / Shigella 50 zł
Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 185 zł
Kał - posiew w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (dzieci do lat 2) 50 zł
Kał - posiew w kierunku Yersinia spp. 43 zł
Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B i GDH (łącznie) 120 zł
Kał - Laktoferyna 100 zł
Kał - Rota/Adeno Virusy (antygen) 58 zł
Kał - Campylobacter spp. (antygen) 50 zł
Kał – Norovirus (antygen) 50 zł
Zeskrobiny skórne - badanie w kierunku grzybów 50 zł
Paznokcie - badanie w kierunku grzybów 50 zł
Badanie w kierunku nużycy (Demodex) 30 zł
Sporal A 30 zł
Sporal S 30 zł
Antybiogram (1 patogen) 30 zł
Mykogram (1 patogen) 36 zł
Oznaczenie MIC 1 antybiotyku 30 zł

 

Cytologia  
Cytologia moczu 110 zł

 

Diagnostyka SARS-CoV-2  
PCR Real Time - badanie genetyczne 290 zł
Antygen (PANBIO Ag ABBOTT) 120 zł
ID NOW (NAAT) 290 zł
Test immunochromatograficzny przeciwciała (IgG/IgM) jakościowy 100 zł
Test immunologiczny przeciwciała (IgG) ilościowy 129 zł

 

Genetyka  
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV – DNA) - ilościowo QPCR 240 zł
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV -RNA) - ilościowo QPCR 240 zł
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV – RNA) - jakościowo QPCR 220 zł
Cytomegalowirus (CMV – DNA) - ilościowo QPCR 220 zł
Ludzki herpeswirus typ 6 (HHV-6-DNA) – ilościowo QPCR 400 zł
Parwowirus B 19 (B19V – DNA) - jakościowo QPCR 400 zł
Analiza polimorfizmów w genie LCT (- 13910, i -22018) Nietolerancja laktozy 380 zł
EUROArray Hemochromatoza 4SNP direct: H63D/C282Y/S65C/E168X 380 zł
HLA – DQ2/ DQ8 – genetyczna diagnostyka celiakii 350 zł
Nietolerancja laktozy i fruktozy 335 zł
Oznaczenie mutacji 20210 G>A w genie czynnika II (protrombina) 280 zł
Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnik V 280 zł
Analiza poliformizmów genu MTHFR (C677T i A1289C) 280 zł
Pakiet badań : FV, FII, MTHFR 610 zł
Badanie HLA-B27 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 275 zł
Badanie HLA – Cw6 łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów 286 zł
Predyspozycje sportowe – badanie genu ACTN3 406 zł
Predyspozycje sportowe – badanie 3 genów : ACTN3, PPARGC1A, PPARA 635 zł
BRCA1 401 zł
BRCA2 335 zł

 

Opłata za pobranie krwi 10 zł

Podziel się: