Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski można składać w rejestracji w godzinach pracy przychodni. Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w biurze kierownika naszej placówki w godzinach urzędowania. O terminie odbioru poinformujemy telefonicznie, poprzez SMS lub e-mail.

 

Usługa  
Art. 24 pkt 11 ustawy o działalności leczniczej bezpłatnie
Jedna strona kopii dokumentacji medycznej 0,43 zł
Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 12,47 zł
Dokumentacja na nośniku elektronicznym (skan, płyta CD) 2,49 zł
Zaświadczenie lekarskie 30,00 zł
Wysyłka 15,00 zł

Współpracujemy z:

Allianz Świat Zdrowia Polmed Saltus

Podziel się: