Kinezyterapia

Terminem kinezyterapia określamy leczenie ruchem. Jest to całokształt działań fizjoterapeutycznych podejmowanych z wykorzystaniem metod usprawniania ruchowego, stosowanych w dysfunkcjach i schorzeniach w obrębie narządu ruchu.

W procesie rehabilitacji kinezyterapia indywidualna stanowi często główną formę postępowania. Bardzo często łączy się ją z fizykoterapią, co jest bardzo pożądane. Taki eklektyzm terapeutyczny pozwala na wzmocnienie pozytywnego rezultatu leczenia i pozwala na szybsze odzyskanie pełnej sprawności. 

Na kinezyterapię składają się:

 • ćwiczenia bierne – wykonywane za pomocą sił zewnętrznych ( głownie rękami terapeuty) bez czynnego udziału pacjenta,
 • ćwiczenia czynno-bierne – ruch prowadzony biernie, przy świadomym rozluźnianiu mięśni przez pacjenta,
 • ćwiczenia izometryczne – polegają na czynnym napinaniu mięśni przez pacjenta bez zmiany ich długości i efektu ruchowego,
 • ćwiczenia synergistyczne – polegają na wywoływaniu i przeniesieniu napięcia izometrycznego mięśni z jednych obszarów na inne części ciała,
 • ćwiczenia wspomagane (prowadzone) – polegają na tym, że część ruchu prowadzi terapeuta, a część ruchu, w miarę możliwości pacjent,
 • ćwiczenia samowspomagane – polegają na samowspomaganiu ruchu przez pacjenta za pomocą drugiej kończyny,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – ćwiczenia, w których ruch jest wykonywany samodzielnie przez pacjenta w pełnym zakresie ruchu, przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem – ćwiczenia, w których ruch jest wykonywany samodzielnie przez pacjenta w pełnym zakresie ruchu, przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała, z pokonaniem dodatkowego oporu zewnętrznego – zestawu ciężarkowo-bloczkowego,
 • ćwiczenia czynne-wolne – ćwiczenia, w których ruch wykonywany jest samodzielnie przez pacjenta w pełnym zakresie ruchu, z pokonaniem ciężaru ćwiczonego odcinka przeciw sile grawitacji,
 • ćwiczenia czynne z oporem – ćwiczenia, w których ruch wykonywany jest samodzielnie w pełnym zakresie ruchu, z pokonaniem oporu zewnętrznego,
 • poizometryczna relaksacja mięśni – technika wykorzystywana w leczeniu przykurczy stawowych,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia rozluźniające,
 • ćwiczenia koordynacyjne,
 • ćwiczenia równoważne,
 • wyciągi lecznicze.

Podziel się: